ENE 580 Special Topics in Energy Engineering (3-0)3 (Power Plant Design)

ENE 580 Special Topics in Energy Engineering (3-0)3  (Power Plant Design)

Öğretim Üyesi: Yard.Doç.Dr. Turhan Çoban (Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü)

Ders Saati ve Yeri: 18:00-21:00 Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Ders İçeriği:
Santral sistemleri termodinamiği ve ısı transferi, ekonomi, system performans ve karekterleri, buhar üretim sistemleri, soğutma kuleleri, kondenserler, simulasyon, optimizasyon, soğutma sistemleri, gaz türbini sistemleri, jeotermal sistemler, yakıt pili sistemleri, kojenerasyon- kombine ısıtma ve güç sistemleri, kombine güç çevrimleri

Değerlendirme:
Ara Sınavlar %20, Ödev %20 ,Final %60

Ders İşleme Yöntemi:
xTeorik Anlatım     □Laboratuvar     XBilgisayar Uyg.     □Teknik Gezi        Seminer       xProje    □ Diğer
Her öğrenciye bir dönem projesi verilecektir. Ders sonunda proje sunulacak ve tüm sınıf tarafından değerlendirilecektir
Ayrıca derste her hafta santral dizaynı ile ilgili ile ve projenin konularıyla ilgili bir konu anlatılacaktır.

 

Hafta Konular

1

Tanışma, santralların genel tanıtımı

2

Santral sistemleri termodinamik analizi, brayton,rankine, diesel çevrimi, yakıt pili sistemleri , MHD sistemleri

3

Isı değişim sistemleri : Buhar kazanları, kızgın buhar üreticileri, ekonomizerler, ilk ısıtıcılar, sistemlerin kombine çalışması

4

Isı değişim sistemleri : yoğuşturucular, direk temaslı ve yüzeyli yoğuşma sistemleri

5

Buhar türbinleri

6

Kompresörler, pompalar

7

buharlaştırmalı soğutma kuleleri

8

Soğutma sistemleri dizaynı

9

Simulasyon

10

Sistem optimizasyonu

11

Gaz turbine combine sistemleri

12

Arasınav
Midterm

13

Yakıt pilleri sistemleri, Jeotermal sistemler ve nukleer sistemler

14

Santral ekonomisi, dizayn ve çalıştırma koşulları

15

Proje sunumları

16

Proje sunumları