Announcements

“International Student Association of Wind Energy” Kuruluyor.

“International Student Association of Wind Energy” Kuruluyor.

İsveç’te bir Türk öğrenci tarafından başlatılan ve yakın zamanda resmi bir organizasyon halini alacak olan ISAWE (International Student Association of Wind Energy) ile ilgili kısa bir sunum linkte verilmiştir. Rüzgar enerjisiyle ilgilenen öğrenciler üyelik için Görkem Teneler (gorkem.teneler@hgo.se) ile iletişim kurabilirler. http://prezi.com/jaj1pcpr2u2s/isawe/?auth_key=393762002c3061c95ad4bba498396a6940976f68

ENE 580 Special Topics in Energy Engineering (3-0)3  (Power Plant Design)

ENE 580 Special Topics in Energy Engineering (3-0)3 (Power Plant Design)

Öğretim Üyesi: Yard.Doç.Dr. Turhan Çoban (Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü) Ders Saati ve Yeri: 18:00-21:00 Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Ders İçeriği: Santral sistemleri termodinamiği ve ısı transferi, ekonomi, system performans ve karekterleri, buhar üretim sistemleri, soğutma kuleleri, kondenserler, simulasyon, optimizasyon, soğutma sistemleri, gaz türbini sistemleri, jeotermal sistemler, yakıt pili sistemleri, kojenerasyon- kombine ısıtma ve güç sistemleri, kombine güç çevrimleri Değerlendirme: Ara…read more →